//-->

 
--- Yeni Web Sitemize Gitmek İçin Buraya Tıklayın..

Web Sitemiz Taşınmıştır

Birazdan yeni web sitemize yönlendirileceksiniz...!!
 ----
Eğer yönlendirilmezseniz "Yeni web sitemize gitmek için buraya tıklayın..."


Profesyonel HTML Dersler

HTML'e CSS Takviyesi

HTML'e CSS Takviyesi.

1- Text Özellikleri:
 
>>text-align: Yatay hizalama 
left: Sola hizalama
right: Sağa hizalama
center: Ortaya hizalama
line-height: Satır yüksekliğinin pixel değeri
line-intdent: Sol kenardan uzaklığın piksel değeri
>>text-transform: Metni büyük veya küçük harflerler görünteleme 
uppercase: Metni büyük harflerle yazar
lowercase: Metni küçük harflerle yazar
>>text-decoration: 
underline: Alt çizgili yazar
overline: Üst çizgili yazar
line-trought: Yazının üstünü çizer
none: Herhangi bir çizgi olmaksızın yazar
1- Text Özellikleri:
 
<html>
     <head>
     <title>Text Özellikleri</title>
     <style type="text/css">
     <!--
     p {
     text-transform: uppercase;
     line-height: 30;
     text-indent: 20;
     text-align: center;
     text-decoration: line-throught;
     }
     -->
     </style></head>
     <body>
     <p>deneme</p>
     </body>
     </html>

 2- Font Özellikleri: 
 font-size: Yazı büyüklüğünün piksel cinsinden değerini bildirir.
 color: Yazının rengini bildirir.
 font-family: Yazının tipini belirler(Times New Roman, verdana vs.)
 font-style: Yazının italik olup olmadığını belirler.
     italic: Yazıyı eğik yapar.
     normal: Yazıyı bir değişiklik yapmadan yazar.
 font-weight: Yazının bold olup olmamasını belirler.
     bold: Yazıyı koyu yazar.
     normal: Yazıyı bir değişiklik yapmaksızın yazar.

 
 2- Font Özellikleri:  
 
<html>
     <head>
     <title>Css ve Fontlar</title>
     <style type="text/css">
     <!--
     p {
     font-size: 30;
     color: teal;
     font-weight: bold;
     font-style: italic;
     font-family: Times New Roman;
     }
     -->
     </style></head>
     <body>
     <p>Deneme</p>
     </body>
      </html>
 3- Liste Özellikleri:
 list-style-type: Liste elemanlarının başına
            disc: Daire
            circle: Çember
            square: Kare
            decimal: Sayı koyar
            lower(upper)-roman: Liste elemanlarının başına küçük(büyük) romen rakamları koyar
            lower(upper)-alpha: Liste elemanlarının başına küçük(büyük) harfler koyar
            none: Listeleme için herhangi bir sembol kullanmaz
 list-style-image: Listelemeyi vereceğiniz resim ile yapar
 list-style-position:
            inside: Listenin ikinci satırını en soldan başlatır
             outside: İkinci satırı bir öncekinin dikey hizasından başlatır. 
 3-Liste Özellikleri: 
 <html>
      <head>
      <title>Css ve Listeler</title>
      <style type="text/css">
      <!--
      li {
      list-style-type: square;
       list-style-position: inside;
      }
      -->
      </style>
      </head>
      <body>
      <li>Deneme
      <li>Deneme
      <li>Deneme
      </body>
       </html>
 
 4- Background Özellikleri: 

 background-color: Arkaplan rengi, Hexdemical veya renk adı olarak yazabilirsiniz.
 background-image: Arkaplan resmi, url(ResimAdresi.gif) şeklinde yazılır.
 background-repeat: Resmin; 
             repeat: Tüm yönlerde,
             repeat-x: x ekseni boyunca,
             repeat-y: y ekseni boyunca tekrar edilmesini,
             no-repeat: Tekrar edilmemesini bildirir. 
 background-position: 
             left: Resmi pencerenin sol kenarına yaklaştırır.
             right: Resmi pencerenin sağ kenarına yaklaştırır.
             center: Resmi ortalar.

 4- Background Özellikleri:
 <html>
     <head>
     <title>Css ve Fontlar</title>
     <style type="text/css">
     <!--
     p {
     background-color:teal;
     background-image:url(deneme.gif);
     background-position:left
     background-repeat:repeat-x;
     }
     -->
     </style>
     </head>
     <body>
     <p>Deneme</p>
     </body>
     </html>
 
 5- Katman Özellikleri:
width: Katmanın genişliği
height: Katmanın yüksekliği
position:
          absolute: Katmanını konumunu kesin olarak bildireceğimiz zaman kullanırız.
          relative: Katmanın konumunu diğer öğelere değişebilen şekilde vermemizi sağlar.
    top: Katmanın pencerenin üst kenarından uzaklığı.
    left: Katmanın pencerenin sol kenarından uzaklığı
 overlow: 'auto' değerini verirseniz katmanın belirtilen alana sığmayan öğelerinin otomatik olarak belirler, 'scoll' değeri ise kaydırma çubukları ekler.
 visibility: Görünürlük, visible veya hidden değerini alır.
 z-index: Sayfanın görüntülenme önceliğini bildiren sıra numarası.

 5- Katman Özellikleri: 
 <html>
     <body><head>
     <title>Css Ve Fontlar</title>
     <style type="text/css">
     <!--
     div {
     background-color:teal;
     width:200;
     height:100;
     position:absolute;
     top:10;
     left:100;
     z-index:1;
     overlow:scroll;
     }
     -->
     </style></head>
 <body>
    <div>deneme</div>
    </body>
    </html>

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=